HOOFDKWARTIER

HK staat voor Hoofd Kwartier.

De plek waar de Heer van de Hemelse machten, de Grote Generaal zijn instructies geeft aan zijn leger. Instructies om gebied in te nemen, om bolwerken van de vijand neer te halen,
om de vlag van Zijn koninkrijk te planten op de verschillende domeinen. In het bedrijfsleven, op de scholen, in de zorg, in de media, in de kunst en in gezinnen.